Закони України

НОРМАТИВНА БАЗА

Загальне законодавтво

Закони з постачання електричної енергії

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про електроенергетику (закон втратив чинність частково.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%E2%F0
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринок електричної енергії http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/print1475741107613080
 • ЗАКОН УКРАЇНИ«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19

Постанови НКРЕКП

 • ПОСТАНОВА НКРЕКП  від 14.03.2018 №307 «Правила ринку» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП  від 14.03.2018 №308 Про затвервердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП  від 14.03.2018 №309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії «http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18